Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lâm: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6

Thực hiện kế hoạch số 149/KH-HĐND, của HĐND tỉnh; Ngày 30/7/2013, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lâm đến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV tại 4 cụm xã: Tân Việt, Nam Quang, Nam Cao, Thạch Lâm, Quảng Lâm, Thái Sơn, Thái Học, Yên Thổ và thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm).
Thực hiện kế hoạch số 149/KH-HĐND, của HĐND tỉnh; Ngày 30/7/2013, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lâm đến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV tại 4 cụm xã: Tân Việt, Nam Quang, Nam Cao, Thạch Lâm, Quảng Lâm, Thái Sơn, Thái Học, Yên Thổ và thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm).
Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bảo Lâm

          Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã  thông báo khái quát tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp những nội dung liên quan đến huyện Bảo Lâm. Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ Nhất đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2011-2016. Thông báo tóm tắt nội dung các nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.

           Cử tri nhất trí trước sự đổi mới của kỳ họp đó là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời cử tri 4 cụm xã huyện Bảo Lâm kiến nghị: Đề nghị Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng Trường Mầm non và Trường Tiểu học Bản Là, xã Thái Sơn; xây dựng nhà công vụ cho Trường Mầm non thị trấn Pác Mjầu; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt cho nhân dân trong huyện. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát và kéo điện lưới quốc gia đến các xóm chưa có điện trên địa bàn huyện; cấp kinh phí cho nhân dân để thực hiện việc trồng cỏ chăn nuôi; nhựa hóa tuyến đường từ Quốc lộ 34 đi vào hai xã Quảng Lâm, Thạch Lâm; Cần nâng cao y đức trong khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ nhân dân.
          Tại Hội nghị một số ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện, xã đã được lãnh đạo huyện, xã trả lời trực tiếp, các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: Bế Quang - Hạnh Mai