Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh với Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng

Ngày 1/6, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác với Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng.
           Ngày 1/6, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm Trưởng Đoàn đã đến thăm làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng.
 
         Dự buổi làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, La Ngọc Thoáng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chuyên viên Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

         Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh  đã báo cáo tóm tắt với Đoàn đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

        Về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng đến cuối năm 2013: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.129,3/970 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa đạt 955,4/770 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 173,9/200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 257/240 ngàn tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 33 triệu đồng/ha. Tỉnh tự đảm bảo về an ninh lương thực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh được chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 29,1%, công nghiệp xây dựng: 23,5%, dịch vụ: 47,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 509,86/265 triệu USD. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 159,5/215 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 350,3/50 triệu USD. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, hình thành các trung tâm thương mại - vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh nhằm phát huy thế mạnh của một tỉnh miền núi, biên giới; mới đây (13/4/2014) Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, đây là một cơ hội thuận lợi để tỉnh Cao Bằng khai thác tiềm năng, thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa, dịch vụ, du lịch... Văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn, vùng đồng bào dân tộc có nhiều thay đổi tiến bộ. Tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh luôn ổn định và giữ vững. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng và phát triển, đến nay Cao Bằng đã hoàn thành kế hoạch của Đại hội đảng bộ tỉnh về xóa xóm trắng đảng viên, đến nay 100% các xóm đã có chi bộ.

       Tuy nhiên, với đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới, nền kinh tế Cao Bằng đi lên với điểm xuất phát thấp, nhiều mặt còn mất cân đối và đứng trước những thách thức to lớn. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao (hộ nghèo 24,2%; cận nghèo 8,78%; có 05 huyện nghèo thụ hưởng Chương trình 30a, và 01 huyện được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư theo Nghị quyết 30a), thu nhập bình quân đầu người còn thấp, mức sống chênh lệch giữa các vùng miền còn cao; tình hình dân tộc, an ninh biên giới còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp..

         Về hoạt động của HĐND tỉnh: HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV gồm 50 đại biểu, trong đó Thường trực có 3 đồng chí, gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và 1 Ủy viên Thường trực; các Ban HĐND  có 4 ban gồm: Ban kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội và Ban Dân tộc; mỗi ban có từ 5-7 thành viên, có Trưởng hoặc phó ban chuyên trách.

        Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Luật và Quy chế hoạt động, trong thời gian qua HĐND tỉnh Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh đã và đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt nhân dân địa phương quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

          Thường trực HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả vai trò điều hòa, phối hợp các mặt hoạt động đối với các Ban của HĐND tỉnh thông qua các hoạt động như: Thực hiện chế độ hội ý, giao ban thường xuyên giữa Thường trực HĐND với các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để kiểm điểm, đánh giá và chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của HĐND; chỉ đạo các Ban chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các ngành chuyên môn dự kiến nội dung các kỳ họp, tham gia vào quá trình chuẩn bị, hoàn thiện nội dung  báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh để các Ban chủ động thực hiện. Phân công, đôn đốc các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện các chuyên đề giám sát theo Nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm và thường xuyên giám sát theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Xem xét kết quả giám sát của các Ban, trong trường hợp cần thiết báo cáo HĐND tỉnh quyết định. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban; đôn đốc các Ban hoạt động. Phân công các Ban HĐND tỉnh đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và các công việc khác. Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban.

         Trong công tác giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh, bảo đảm hoàn thành chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh; chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức tổ chức giám sát, trong đó đã chú trọng đến công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị qua mỗi cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát tại kỳ họp đã được đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện có nhiều tiến bộ. Chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh những năm vừa qua luôn được nâng lên.

          Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh luôn nghiên cứu, đổi mới cách thức điều hành, tạo điều kiện cho cả người chất vấn và người được chất vấn đều có sự chuẩn bị, tránh tình trạng hỏi chiếu lệ, trả lời qua loa. Chủ tọa kỳ họp đã xử lý linh hoạt các tình huống, gợi ý hoặc truy vấn đúng việc, đúng lúc và nhắc nhở những nội dung trả lời không đúng câu hỏi hoặc trả lời quá dài; đảm bảo điều hành phiên chất vấn trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, làm cho các vấn đề đều được kết luận rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Công tác chất vấn, trả lời chất vấn  tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND nâng cao vai trò giám sát của HĐND tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu một số tiềm năng, thế mạnh và cơ hội của tỉnh trong phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến khoáng sản, du lịch....trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị thành phố Hồ Chí Minh, với thế mạnh của của mình về kinh tế, nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

          Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác cũng đã có những ý kiến tham gia nhằm phát huy thế mạnh của Cao Bằng trong phát triển kinh tế xã hội và mong muốn được giúp đỡ Cao Bằng trên một số lĩnh vực theo khả năng của doanh nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Hồ Chí Minh , đại biểu Quốc hội khóa XIII phát biểu tại buổi làm việc
 
 
 
        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIII giới thiệu về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cơ cấu, tổ chức, hoạt động của HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực tế nắm tình hình địa phương, ý kiến trao đổi đề xuất của tỉnh Cao Bằng; đồng chí khẳng định với thế mạnh của thành phố về kinh tế và nhiều điều kiện khác, sau chuyến công tác trở về Đoàn công tác sẽ báo cáo với lãnh đạo Thành phố trong việc xem xét, hỗ trợ Cao Bằng, phối hợp cùng Cao Bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế, xây dựng cơ hạ tầng, du lịch... coi đó cũng là trách nhiệm của Thành phố trong việc tham gia cùng Cao Bằng xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương tổ quốc./.
 

Tác giả bài viết: Nhật Nam