Chi Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, sáng ngày 17/3, Chi Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh ra quân hưởng ứng hoạt động Ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp – văn minh - an toàn
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, sáng ngày 17/3, Chi Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh ra quân hưởng ứng hoạt động Ngày chủ nhật xanh  với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp – văn minh - an toàn.

Ngày chủ nhật xanh được Chi Đoàn thanh niên triển khai với các phần việc cụ thể như: tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu vực Văn phòng; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh…

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường của mỗi đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các ĐVTN quét dọn tại khu vực sảnh cơ quan

ĐVTN Chi đoàn chăm sóc cây cảnh 

ĐVTN vệ sinh khu vực hành lang 


Tác giả bài viết: Nông Huế